Vijesti i obavještenja

IMPLEMENTACIJA EU SMJERNICA…

Predstavnici Visoke medicinske škole zdravstva Doboj učestvovali su na skupu koji je posvećen implementaciji EU smjernica 2005/36/EC i 2013/55/EU, a koje se odnose na oblast visokog obrazovanja i usklađivanja sa Direktivama EU. Organizator skupa je bilo Sveučilište iz Mostara u saradnji sa ekspertskim timom za reformu visokog obrazovanja BiH (HERE) i Erasmus + uredom u BiH. U toku izlaganja učesnicima su prezentovane i dobre prakse zemalja članica EU Slovenije i Hrvatske. Na skupu je naglašena potreba usklađivanja planova i programa visokoškolskih ustanova sa Direktivama EU za oblast visokog obrazovanja s obzirom na predstojeći put BiH ka članstvu u EU. Visoka medicinska škola zdravstva Doboj napravila je značajan iskorak u ovoj oblasti pošto njeni planovi i programi sadrže preko 50% praktične nastave.

EnglishGermanSerbian