Vijesti i obavještenja

На основу члана 64. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15), на VIII редовној сједници, одржаној дана 01.06.2016.године, Сенат ВМШЗ, са сједиштем у Добоју, донио је сљедећу:

ОДЛУКУ

о расписивању конкурса за упис студената у школској 2016/2017.години

 

I

Расписује се конкурс за упис студента на студије првог циклуса на Високој медицинској школи здравства, са сједиштем у Добоју, у академској 2016/2017.години.

Први уписни рок:

Пријаве за упис (предаја докумената)ће бити организоване од 02.06. до 15.07.2016.године, сваког радног дана у Студентској служби од 8 до 16 часова.

Пријемни испит ће се одржати 28.06.2016.године и 18.07.2016.године у 10 часова.

Упис студената ће бити организован од 29.06. до 06.07.2016.године и од 19.07. до 22.07.2016.године, од 8 до 16 часова.

Други уписни рок:

Пријаве за упис (предаја докумената)ће бити организоване од 18.08. до 29.09.2016.године, сваког радног дана у Студентској служби од 8 до 16 часова.

Пријемни испит ће се одржати 05.09.2016.године и 30.09.2016.године у 10 часова.

Упис студената ће бити организован од 06.09. до 16.09.2016.године и од 03.10. до 07.10.2016.године, од 8 до 16 часова.

Документи потребни за упис су: извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, свједочанства сва четири разреда средње школе, диплома средње школе и двије фотографије.

II

Број студената који се може уписати на Високу медицинску школу здравства, са сједиштем у Добоју, у академској 2016/2017.години одређује Министарство просвјете и културе Републике Српске.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

EnglishGermanSerbian