Visoka medicinska škola zdravstva Doboj, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske, ima licencirane sljedeće strukovne i akademske studijske programe:

• Zdravstvena njega – 180 ECTS

• Fizioterapija i radna terapija – 180  ECTS

• Sanitarno inženjerstvo – 180 ECTS

• Laboratorijsko-medicinsko inženjerstvo – 180 ECTS

• Zdravstvena njega 240 ECTS

• Gerijatrijska njega 240 ECTS

• Fizioterapija i radna terapija 240 ECTS

programi
Adresa:

Vojvode Sinđelića 45, 74 000 Doboj Republika Srpska Bosna i Hercegovina

EnglishGermanSerbian