1. Godina

NASTAVNI PLAN I PROGRAM PRVA GODINA STUDIJA

 

Red. broj

 

Naziv predmeta

 

Semestar

 

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

 

 

P

Ukupno časova aktivne nastave

 

 

ECTS

 

T

 

V

 

M

101.

Porodična medicina

I

obavezni

2

3

 

 

75

6

102.

Osnove anatomije

I

obavezni

3

1

 

 

60

6

103.

Osnove fiziologije

I

obavezni

3

0

 

 

45

5

104.

Osnove zdravstvene njege

I

obavezni

2

2

 

 

60

6

105.

Informatika u zdravstvu

I

obavezni

3

1

 

 

60

4

106.

Engleski jezik

II

obavezni

2

1

 

 

45

3

107.

Socijalna medicina

 

II

obavezni

3

1

 

 

60

5

108.

 

Osnove patofiziologije

II

obavezni

2

1

 

 

45

4

109.

Medicinska psihologija

II

obavezni

3

0

 

 

45

5

110.

Higijena ishrane sa      dijetetikom

II

obavezni

2

1

 

 

45

4

111.

Zdravstvena njega u porodičnoj medicini

II

obavezni

2

2

 

 

60

6

112.

Osnove komunikacije u zdravstvu

II

izborni

 

2

 

1

 

 

 

45

 

4

113.

Zdravstvena njega osoba sa posebnim potrebama

II

izborni

114.

Zdravstvena njega 1

 

 

 

 

 

200

 

2

Ukupno:

29

14

 

200

645

60

EnglishGermanSerbian