Vijesti i obavještenja

O B A V J E Š T E NJ E

Predavanja iz predmeta “Higijena ishrane sa dijetetikom” održaće se u utorak 23.05.2017. godine od 16:00 časova.

teacher-talking
EnglishGermanSerbian