Vijesti i obavještenja

Posjeta UKC Tuzla

Dana, 02.11.2017. godine studenti III godine Visoke medicinske škole zdravstva, studijskog programa „Zdravstvena njega“ su u okviru nastavnog predmeta: Palijativna njega, posjetili Univerzitetski klinički centar Tuzla. Studentima se obratio pomoćnik direktora za sestrinstvo Mirza Jahić i upoznao ih sa radom Klinike. Studenti su sa rukovodiocima odjela obišli „Plavu kliniku“, odjele kardiologije i rehabilitacije.

Nakon toga studenti su bili u prilici posjetiti centar Palijativne njege u Slavinovićima, koji djeluje u sklopu UKC Tuzla, a koji je jedini centar palijativne njege organizovan na ovaj način u ovom djelu Balkana. Studentima je prezentovan rad Centra i cilj Palijativne njege koji se tiče kontrole boli i kvaliteta života u terminalnoj fazi bolesti.

EnglishGermanSerbian