Vijesti i obavještenja

        ROKOVI POLAGANJA KOLOKVIJUMA I SEMESTAR 

Redni broj

Naziv predmeta

Termini kolokvijuma

I termin

II termin

1.

Porodična medicina

05.12.2015.

16.01.2016.

2.

Osnove anatomije 

01. i 04.12.2015.

22. i 25.12.2015.

3.

Osnove fiziologije 

06.12.2015.

17.01.2016.

4.

Osnove zdravstvene njege

12.12.2015.

26.12.2015.

5.

Informatika u zdravstvu

26.11.2015.

10. i 24.12.2015.

EnglishGermanSerbian