MEĐUNARODNA SARADNJA

Kroz međunarodnu saradnju Visoka medicinska škola zdravstva Doboj će, a u okviru propisa koji se primenju u zemljama institucija potpisnica, i u skladu sa raspoloživim resursima, realizovati sljedeće aktivnosti:

 

  • Učešće na različitim projektima u okviru Erasmus+ programa, kao i na projektima finansiranim iz drugih fondova i grantova.
  • Razmjenu studenata.
  • Razmjenu nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa razmjene.
  •  Zajedničke istraživačke aktivnosti.
  • Organizaciju zajedničkih akademskih i naučnih aktivnosti, kao što su kursevi, konferencije, seminari, savetovanja ili predavanja.
  • Razmjena akademskog materijala i drugih informacija.

 

Cilj uspostavljanja međunarodne saradnje Visoke medicinske škole zdravstva Doboj je podizanje nivoa obrazovanja, razmjenu znanja, iskustava, studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja i učestvovanje u zajedničkim aktivnostima. 

EnglishGermanSerbian