1. godina

04.04.2020

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Akademske studije
Zdravstvena njega

Zdravstvena njega osoba sa posebnim potrebama
mr Daniela Telebak

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Akademske studije
Zdravstvena njega

Zdravstvena njega osoba sa posebnim potrebama
mr Daniela Telebak

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Osnove komunikacije u zdravstvu
Doc. dr Sreten Tešanović

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Zdravstvena njega u porodičnoj medicini
Mr sc. dr Sanja Tešanović

03.04.2020

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Njemački jezik
Ma Maja Mitrović

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Njemački jezik
Ma Maja Mitrović

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Njemački jezik
Ma Maja Mitrović

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Njemački jezik 1
Ma Maja Mitrović

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Njemački jezik 1
Ma Maja Mitrović

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Njemački jezik 1
Ma Maja Mitrović

02.04.2020

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Socijalna medicina
Prof. dr Marin Kvaternik

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Medicinska psihologija
mr Sanja Đedovac, psiholog specijalista

01.04.2020

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Higijena i zdravstvena ekologija
Mr.sc Milena Todorović

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Higijena ishrane sa dijetetikom
Mr.sc Milena Todorović

31.03.2020

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Osnove patofiziologije
Prof. Rifat Sejdinović

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Osnove patofiziologije
Prof. Rifat Sejdinović

28.03.2020

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Medicinska biohemija
doc. dr Saša Vukmirović

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Medicinska biohemija
doc. dr Saša Vukmirović

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Medicinska biohemija
doc. dr Saša Vukmirović

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Medicinska biohemija
doc. dr Saša Vukmirović

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Medicinska biohemija
doc. dr Saša Vukmirović

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Medicinska biohemija
doc. dr Saša Vukmirović

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Medicinska biohemija
doc. dr Saša Vukmirović

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Medicinska biohemija
doc. dr Saša Vukmirović

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Medicinska biohemija
doc. dr Saša Vukmirović

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Medicinska biohemija
doc. dr Saša Vukmirović

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Medicinska biohemija
doc. dr Saša Vukmirović

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Medicinska biohemija
doc. dr Saša Vukmirović

27.03.2020

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Njemački jezik
Ma Maja Mitrović

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Njemački jezik
Ma Maja Mitrović

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Njemački jezik
Ma Maja Mitrović

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Njemački jezik
Ma Maja Mitrović

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Njemački jezik
Ma Maja Mitrović

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Njemački jezik
Ma Maja Mitrović

26.03.2020

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Socijalna medicina
Prof. dr Marin Kvaternik

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Socijalna medicina
Prof. dr Marin Kvaternik

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Socijalna medicina
Prof. dr Marin Kvaternik

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Medicinska psihologija
mr Sanja Đedovac

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Medicinska psihologija
mr Sanja Đedovac

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Medicinska psihologija
mr Sanja Đedovac

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Stručna praksa 1
MA Aleksandra Hadžiavdić

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Stručna praksa 1
MA Aleksandra Hadžiavdić

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Stručna praksa 1
MA Aleksandra Hadžiavdić

25.03.2020

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Higijena i zdravstvena ekologija
Mr.sc Milena Todorović

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Higijena i zdravstvena ekologija
Mr.sc Milena Todorović

Akademske studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Higijena i zdravstvena ekologija
Mr.sc Milena Todorović

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Higijena ishrane sa dijetetikom
Mr.sc Milena Todorović

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Higijena ishrane sa dijetetikom
Mr.sc Milena Todorović

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Higijena ishrane sa dijetetikom
Mr.sc Milena Todorović

24.03.2020

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Osnove patofiziologije
Prof. Rifat Sejdinović

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Akademske studije
Zdravstvena njega

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Osnove patofiziologije
Prof. Rifat Sejdinović

23.03.2020

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Osnove komunikacije
u zdravstvu
Doc. dr Sreten Tešanović

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Osnove komunikacije
u zdravstvu
Doc. dr Sreten Tešanović

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Osnove komunikacije
u zdravstvu
Doc. dr Sreten Tešanović

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Akademske studije
Zdravstvena njega

Zdravstvena njega osoba sa posebnim potrebama 4+2
Daniela Telebak

Akademske studije
Fizioterapija i radna terapija

Strukovne studije
Fizioterapija i radna terapija

Akademske studije
Zdravstvena njega

Zdravstvena njega osoba sa posebnim potrebama 4+2
Daniela Telebak

Strukovne studije
Zdravstvena njega

Zdravstvena njega u porodičnoj medicini
Mr sc. dr Sanja Tešanović

EnglishGermanSerbian