Vijesti i obavještenja

PROMOVISANA PRVA GENERACIJA DIPLOMANATA VISOKE MEDICINSKE  ŠKOLE ZDRAVSTVA IZ DOBOJA

 

Dana, 22.6.2019. godine promovisana je I generacija strukovnih medicinskih sestara na Visokoj medicinskoj školi u Doboju.

To je generacija koja je krenula studirati školske 2015/2016. godine, kao I generacija ove škole. I kako direktor škole, prof.dr Vitomir Slijepčević, u svom obraćanju na ovoj svečanosti, reče:

„Sa ponosom ističem ovu generaciju, kao prvu generaciju diplomiranih studenata ove škole, a koji su imali hrabrosti i energije da krenu zajedno sa nama, koji su imali želju i viziju i danas su tu, sa novim znanjem, novima vještinama i sposobnostima, na jednom humanom zadatku, da brinu o zdravlju ljudi. Dali su svoje povjerenje ovoj školi, a mi smo, profesori i saradnici ove škole, uzvratili na najbolji način. Pružili smo im znanje, pružili smo im mogućnoat da nauče i savladaju, novo, nepoznato, tako uzvišeno, a tako potrebno svima. Dragi studenti, mi smo Vam otvorili vrata budućnosti, a Vaše je da budućnost oblikujete i kreirate prema svojim sposobnostima, znanjima i željama. Dobili ste najvažniji životni resurs. Dobili ste znanje. Dobili ste vrijednost. Dobili ste vrijednost koju Vam niko ne može oduzeti. Dobili ste vrijednost koja je uvijek sa vama i ne morate je specijalno čuvati. Imate vrijednost, a znate da se vrijednost izražava novcem i zato treba znati da novac uložen u znanje vrijedi više. Vaše obrazovanje se ne završava sa ovim danom. Nastaju dani Vašeg praktičnog, primijenjenog rada i usavršavanja, i Vi ćete i dalje nadograđivati i širiti Vaše profesionalne i ljudske vidike.“

viber_image_2019-07-11_12-04-34

Govoreći o istorijatu rada škole gospodin Slijepčević je naglasio da je Visoka medicinska škola zdravstva počela sa radom 2015. godine. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je u maju 2015. godine dalo odobrenje za osnivanje škole, a u oktobru iste godine licenciralo trogodišnji studijski smjer Zdravstvena njega. Nastava počinje da se izvodi školske 2015/2016 godine sa upisanih 27 studenata. Decembra 2015. godine Škola podnosi zahtjev za licenciranje tri nova strukovna studijska smjera, a 2016. godine Ministarstvo odobrava izvođenje studija na: smjeru Fizioterapije i radne terapije, Sanitarnog inženjerstva i Laboratorijsko medicinskog inženjerstva u trogodišnjem trajanju. Već školske 2016/2017 godine škola ima 4 studijska smjera u trogodišnjem trajanju. 2017. godine škola podnosi zahtjev za odobrenje AKADEMSKIH STUDIJA, a 2018.godine i dobija dozvolu za izvođenje: Zdravstvene njege, Fizioterapije i radne trerapije i Gerijatrijske njege u četvorogodišnjem trajanju. Dakle, danas škola posluje sa 7 studijskih smjerova, od kojih 4 strukovne i 3 akademske studije i svrstava se u red značajnih visokoškolskih institucija.

Škola će i dalje unapređivati svoj rad u skladu sa zahtjevima struke i nauke koristeći u svom radu najsavremenija dostignuća, forme, metode i oblike obrazovanja.

Na ovoj svečanosti uručene su nagrade i priznanja studentima sa najvišim prosjekom ocjena za:

  • I godinu to je Nikolina Slavuljica, sa prosjekom ocjena od 9,58
  • II godinu Nikolina Mandir, sa prosjekom ocjena od 10,00 i
  • III godinu Maja Tešić, sa prosjekom ocjena od 9,65

Nagrade i priznanja najboljim studentima uručio je doc.dr Marin Kvaternik, predsjednik Senata ove škole.

Diplome škole promovisanim strukovnim medicinskim sestrama dodijelio je direktor škole prof.dr Vitomir Slijepčević. U ime promovisanih strukovnih medicinskih sestara skupu se obratila Maja Tešić, a koja se zahvalila profesorima, kolegama i roditeljima koji su svi skupa doprinijeli da oni steknu neophodna znanja i vještina i dočekaju spremni buduće radne i životne izazove.

EnglishGermanSerbian