Riječ direktora

obraćanje direktora

        

            Kada smo 2015. godine osnovali Visoku medicinsku školu zdravstva Doboj vodili smo se vizijom da stvaramo društvo znanja kako bismo mladim ljudima pružili potrebna znanja i vještine, da bi razumjeli i na bolje mijenjali svijet oko sebe.

U centru naše pažnje nalazi se student, pojedinac, sa željom da razvije svoje potencijale i postane koristan i uspješan član društva.

Visoka medicinska škola zdravstva Doboj ima stručan kadar i veoma kvalitetno nastavno osoblje. Broj radno angažovanih nastavnika i saradnika Škole odgovara potrebama studijskih programa koji se realizuju. Svi nastavnici i saradnici Škole su kvalifikovani i kompetentni da obavljaju nastavni proces u oblasti za koju su izabrani. 

Prepoznati smo od strane Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova i Agencije za osiguranje kvaliteta, kao i od drugih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, regionu i evropskom prostoru visokog obrazovanja, kao kvalitetna visokoškolska ustanova. To studentima omogućava da nastave usavršavanje na drugom i trećem ciklusu na domaćim i stranim univerzitetima sa kojima je potpisan sporazum o saradnji, kao i na drugim univerzitetima.

Za nas su ključni ishodi obrazovanja – mladi ljudi spremni za uspješnu budućnost, koji će kvalitetom svoga rada, kreativnošću i uključenošću u svjetske trendove biti osposobljeni za samostalan rad u zdravstvenim ustanovama, institucijama i institutima javnog zdravlja, rehabilitacionim centrima, obrazovnim institucijama, raznim organima i organizacijama, privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama i privrednim subjektima.

Vjerujemo u Vaš potencijal i kreativnost, a svaka nova ideja nas raduje. Bićemo Vam podrška u izazovima koji su pred Vama.

 DOBRODOŠLI NA VISOKU MEDICINSKU ŠKOLU ZDRAVSTVA DOBOJ!

EnglishGermanSerbian