Vijesti i obavještenja

STRUČNA POSJETA BANJI SLATINA

 

Studenti Visoke medicinske škole zdravstva Doboj, sa predmetnim asistentom ma Aleksandrom Marković, dana 26.12.2018.godine, posjetili su Banju Slatina kod Banja Luke.

Radi se o studentima III godine Fizioterapija i radna terapija.

Studenti su, a pod vođstvom GFT Odjeljenja V – Dijane Brborović, obišli Odjeljenje za rehabilitaciju i balneologiju, zatim Odjeljenje za rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima.

Svrha posjete je upoznavanje studenata sa prirodnim blagodetima termomineralne vode i ljekovitog blata (peloida) i njihove primjene u terapijske svrhe.

EnglishGermanSerbian