Upis

Upis na Visoku medicinsku školu zdravstva u Doboju

I  Upis na Visoku medicinsku školu zdravstva u Doboju

 

Potrebna dokumentacija

Studenti koji se upisuju prvi put na I godinu studija treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

1. originalna svjedočanstva za sve razrede srednje škole,
2. original diplomu o završenoj srednjoj školi,
3. rodni list (može ovjerena fotokopija),
4. uvjerenje o državljanstvu (može ovjerena fotokopija),
5. dvije fotografije za indeks.

 

II Prelazak sa drugih fakulteta na

Visoku medicinsku školu zdravstva u Doboju

 

Uslovi upisa na studij

Studentima koji prelaze sa drugih univerziteta, visokih škola, ili studentima koji imaju položenih ispita u prethodnom školovanju, priznaju se položeni ispiti odlukom Direktora Visoke medicinske škole zdravstva, a na osnovu prijedloga Komisije za priznavanje ispita.

Priznavanje ispita i potrebna dokumentacija

Radi verifikovanja položenih ispita na drugim visokoškolskim ustanovama studenti prelaznici moraju da dostave sljedeću dokumentaciju:

1. nastavni plan i program studijskog programa gdje su ranije studirali,
2. uvjerenje o položenim ispitima,
3. original indeks i
4. ispisnicu sa ranije visokoškolske ustanove.

Pored navedenih dokumenata obavezni su da dostave i sljedeća dokumenta:

- rodni list (može ovjerena fotokopija),
- uvjerenje o državljanstvu (može ovjerena fotokopija),
- originalna svjedočanstva za sve razrede srednje škole,
- originalna diploma srednje škole,
- dvije fotografije za indeks.

EnglishGermanSerbian